Chełminiak Dorota

UCZELNIA:  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, WYDZIAŁ CHEMII

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

BIOKATALIZATORÓW IMMOBILIZOWANYCH NA NOŚNIKACH MAGNETYCZNYCH

Dobrosielski Wojciech

UCZELNIA: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanie

 

Filipiak-Szok Anna

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Analiza prozdrowotnych i antyodżywczych składników w surowcach roślinnych pochodzenia azjatyckiego oraz otrzymywanych z nich suplementów diety.

Kozłowski Stanisław Krzysztof

Stanisław Kozłowski                                    
UCZELNIA: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: „Photometry and spectroscopy of selected eclipsing binaries with the Solaris robotic telescopes” „Fotometria i spektroskopia wybranych układów gwiazd podwójnych zaćmieniowych za pomocą zrobotyzowanych teleskopów Solaris”

Mroczyńska Karina

KARINA MROCZYŃSKA                                                                                  

UCZELNIA: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY IM. J. I J. ŚNIEDECKICH W BYDGOSZCZY

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: BADANIA KONFORMACJI WYBRANYCH KOMPLEKSÓW SUPRAMOLEKULARNYCH STABILIZAOWANYCH WIELOMA WIĄZANIAMI WODOROWYMI.

Pacuła Agata

AGATA PACUŁA    

                                
UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Synteza i reakcje pochodnych 1,2-benzizoselenazol-3(2H)-onu

Piasecki Adam

Adam Piasecki  
                                
UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: UWARUNKOWANIA ZMIAN ZASOBÓW WODNYCH I PARAMETRÓW MORFOMETRYCZNYCH WYBRANYCH JEZIOR NA OBSZARZE NIZU POLSKIEGO

Plaskacz-Dziuba Marta

Marta Plaskacz-Dziuba                                                                                                       

UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY: BADANIA NAD UTYLIZACJĄ ODPADU Z INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN NID (NEW INTEGRATED DESULPHURISATION INSTALLATION)

Railean-Plugaru Viorica

VIORICA RAILEAN-PLUGARU                                                                                                        

UCZELNIA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Nanokompleksy srebra produkowane przez mikroorganizmy jako nowe podejście do problemu lekooporności

Szołyga Beata

Beata Szołyga                                                                                  

UCZELNIA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:

Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer.

 

Żarski Wojciech

WOJCIECH ŻARSKI      

                             
UCZELNIA: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: WSPOMAGANIE DECYZJI O LOKALIZACJI
PRODUKCJI BIOPALIW Z ROZPROSZONYCH TERYTORIALNIE ZASOBÓW BIOMASY

Najczęściej zadawane pytania
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje, biuletyny i aktualności.